Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Regelverk

Vad är en disciplinförseelse?

1. Vilseledande när studieprestation ska bedömas – fusk.
2. Stör heller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan.
Överträdelser av ordningsregler kan ha den verkan att verksamheten störs. Detta gäller till exempel vid laborationer och tentamen. Om man uteblir från olika slag repetitioner, ex skådespel, kan det innebär en påtaglig störning.
3. Störande verksamhet vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan.
Biblioteken har ordningsregler och det är angeläget ur flera aspekter att dessa följs. Vanligaste förseelsen är att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. En annan form av störande av verksamheten är när universitetets datornät används på ett icke tillåtet sätt.
4. Utsätter annan för trakasserier

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagering och vilseledande plagiering pdf 843 kB
Rektorsbeslut 2012-12-13

Disciplinärenden på Lunds universitet

 

Villkor för uppflyttning till högre termin

För utbildningsplan PSP2015 finns villkoren i själva utbildningsplanen:

Punkt 7 b) Tillträde till högre termin

Kontroll av behörighet sker inför start av hösttermin och då gäller följande:

- Studenten får restera med maximalt 15 högskolepoäng från psykologprogrammet från det senaste läsåret. Samtliga högskolepoäng från tidigare läsår skall vara inrapporterade.
- Studenter som startar termin 1 under en vårtermin får restera med högst 7,5 högskolepoäng inför termin 2; därefter bedöms de läsårsvis.
- För uppflyttning till termin 7 ska studenten vara godkänd på samtliga kurser på termin 1-6 utom delkurs 7:4.

För uppflyttning till en vårtermin gäller inga särskilda krav, förutom till termin 7 (se ovan). Om man blivit beviljad dispens för uppflyttning till en hösttermin sker uppföljning och ny prövning av behörighet även inför vårtermin.

Notera att det är inrapporterade poäng i Ladok som gäller.

 

Kontroll av behörighet för uppflyttning till hösttermin

Kontroll av behörighet för uppflyttning till hösttermin, det vill säga kontroll att villkoren är uppfyllda, skall lämnas av samtliga aktiva/registrerade studenter. Anmälan ska vara inlämnad senast cirka 15 maj för hösttermin.
Särskild blankett ska användas. Under anmälningstiden finns den även i pappersform i ett fack i korridoren utanför exp.

För utbildningsplan PSP2007 gäller följande:

Uppdaterat 20120516 efter beslut i ledningsgruppen för psykologprogrammet. Se protokoll 4:2012, § 6.
Kontroll av behörighet sker inför start av hösttermin och då gäller följande:

  • Den studerande får restera med maximalt 15 högskolepoäng i Ladok från det senaste läsåret, plus att samtliga obligatoriska (läs: praktiska) moment ska vara fullgjorda. Samtliga högskolepoäng från tidigare läsår skall vara inlagda i Ladok.
  • Den terminsgrupp som startar termin 1 under en vårtermin får restera med högst 7 högskolepoäng inför termin 2 och höstterminen; därefter bedöms de läsårsvis.
  • Inför termin 7 ska den studerande vara godkänd på samtliga delkurser utom delkurs F I:4 och ha fått högskolepoängen inlagda i Ladok. En termin 7 med start en vårtermin kan inte ha samma krav, men de ska under termin 6 ha fullgjort praktiken och samtliga obligatoriska moment, även om poängen inte hunnit komma in i Ladok. Samtliga delkurser på termin 1 - termin 5 ska vara godkända och inlagda i Ladok.

För uppflyttning till en vårtermin gäller inga särskilda krav, förutom till termin 7 (se ovan).
 

OBS! Det är viktigt att planera sitt läsår som en helhet så att villkoren uppfylls inför en höstterminsstart!
 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se