Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskning

Att söka forskningsanslag
Upprättande av budgetkalkyl görs i samarbete med vår ekonom. Aktuell Excel mall används. Budgetkalkylen visar projektetsm direkta och indirekta kostnader. Beroende på vilken finansiären är kan projektet behöva samfinansieras med fakultetsmedel från institutionen. Budgetkalkylen visar vilket belopp som krävs för att få full kostnadstäckning i projektet och hur detta belopp fördelar sig på aktuella finansiärer inklusive institutionen. En fullkostnadskalkyl ska finnas vid institutionen för varje ansökanom externa medel som görs. Vid upprättandet av budgetkalkylen genereras också en fullkostnadskalkyl, vilken ska skrivas under av projektledare och av prefekt. Därefter lämnas underlaget till prefekt och ekonom och sparas på institutionsnivå.

Stödresurser för dig som forskare hittar du via Medarbetarwebben.
Stöd i forskningsprocessen – Medarbetarwebben

Alla anställda vid Lunds universitet har tillgång till ”Kuben” genom att logga in via sin Lucat-identitet. Kuben är ett verktyg för uppföljning, analys och styrning. Data från ekonomi-, personal- och studerandedokumentation finns i verktyget. I ”Kuben” kan du som anställd följa upp ekonomin i ditt projekt.

Kuben

Forskningens stödfunktioner:

Institutionen:

  • stöttar initiativ och projekt som främjar forskningsprocesser och karriärutveckling (t.ex. fika till möten, inbjudan av föreläsare).
  • avsätter medel till forskningsavdelningarna. Avdelningsföreståndarna tar tillsammans med avdelningsmedlemmarna beslut om hur medlen bäst kommer till användning.
  • bekostar resor och konferensavgifter inom Sverige för medarbetare utan extra anslag genom den s.k. ”Hässleholmsfonden”.

Du är välkommen att höra av dig till prefekt eller biträdande prefekt med dina idéer och ansökan om medel.

 

Etikprövning
Din forskning kan behöva etikprövas. Etikprövningen ska diarieföras. Betalningen görs via LUPIN (betalning utan faktura) med egen behörighet på egna anslag alternativt med hjälp av a LUPIN-ansvarig med beslut på beviljade medel som underlag.

Forskningsetik på LU

Prisma
Prisma är Forte, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem. Vetenskapsrådet och Forte använder Prisma från och med januari 2015 för samtliga utlysningar och Formas kommer att ansluta sig under 2016. I Prisma kan du som forskare söka bidrag samt hantera beviljade bidrag. Prefekten godkänner ansökningarna genom elektronisk signatur i Prisma.
Som forskare måste du skapa ett personligt konto för att kunna ansöka om forskningsbidrag respektive signera ansökningar. Samtliga medsökande måste också ha egna Prismakonton

Prisma (Nytt fönster)

Stöd för ditt arbete

Skapa ett personligt konto i Prisma:

1. Skapa ORCID-konto: ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationellt register för forskare. ORCID är obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett personligt forskar-ID så gör du det via ORCIDs hemsida.
ORCID (Nytt fönster)

Notera ditt ORCID-nummer som står under ditt namn uppe till vänster på ORCID:s webbsida, skrivet i formen XXXX-XXXXXXXX-XXXX, totalt 16 siffror.

2. Skapa ett personligt konto i Prisma: Gå till Prisma, Välj ”Skapa personkonto” och sedan ”Skapa personkonto med SWAMID”. Du kommer då att skapa ett konto som är kopplat till din LUCAT-ID på universitetet. Följ instruktionerna på skärmen.

3. Aktivera ditt konto i Prisma: När du har skapat ditt konto får du ett mail med användarnamn och lösenord för att aktivera ditt konto. Följ instruktionerna i mailet.


Lund University Current Research Information System (LU CRIS)

Som forskare ansvarar du själv för att hålla din information i LUCRIS aktuell. Detta inkluderar bland annat presentation av din forskning, uppdaterad publikationslista, professionella och akademiska meriter och eventuella samarbetspartners. Vilken information som måste uppges har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakulteten och återfinns i dokumentet ”Miniminivå för inläggning i LUCRIS”.
Miniminivå för inläggning i LUCRIS (PDF)

Inloggning till LUCRIS

Mer information om och manualer för LUCRIS hittar du via medarbetarwebben.

Lucris system for forskningsinformation – Medarbetarwebben

 

Forskningspraktikanter

Institutionen har riktlinjer för att skapa bra förutsättningar för ett ömsesidigt givande forskningssamarbete mellan inkommande forskningspraktikanter och ansvariga forskare.

Inresande forskningspraktikanter (PDF)

Sidansvarig:

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy [dot] lu [dot] se