Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kontakt

Prefekt
Robert Holmberg
046-222 87 68
Rum: P 227
Robert.Holmberg [at] psy.lu.se

Institutionens chef med personalansvar. Ekonomi, personalfrågor, lönesättning, arbetsmiljö, lokaler och ordförande i institutionsstyrelsen.

Biträdande prefekt
Sofia Bunke
046-222 15 37
Rum: P 226
Sofia.Bunke [at] psy.lu.se

Internationalisering, webb- och samverkansfrågor.

Ekonom
Camilla Rapp
Institutionsservice
046-222 88 96
Rum: Hus R 207, Institutionsservice, Hämtställe 35
P228 (tisdag och torsdag förmiddagar)
Camilla.Rapp [at] sam.lu.se

Ekonomiska tjänster såsom budget, bokslut, anslag, reseräkningar, fakturering och inbetalningar.
 

Internationell koordinator
Kristian Almquist
046-222 91 22
Rum: P 126
Internationell [at] psy.lu.se

Institutionens kontaktperson gällande utbytesstudier, lärarutbyte och avtal med andra lärosäten.

Personalsamordnare
Hannah Stén
046-222 87 69
Rum: P228 (tisdag och torsdag förmiddagar)
hannah.sten [at] sam.lu.se
Lag- och avtalstolkning, konsultativt stöd, anställningsärenden, introduktion av nyanställda, timarvoden, personalplaner och personalplanering.

Lönehandläggare
Ann-Sofi Hedlund
046-222 17 56
ann-sofi.hedlund [at] pers.lu.se
Arbetsgivarintyg, frågor om löneutbetalningar, mottagare av besluten om utbetalning för föräldralediga med ersättning från FK.

IT-tekniker
Lars Kindberg
046-222 31 90
Rum: O 203
Lars.Kindberg [at] psy.lu.se

Hårdvara, mjukvara och nätverk.

Vaktmästare
Mattias Kvist
046-222 77 62
Rum: O 202b
Mattias.Kvist [at] psy.lu.se

Lokaler, teknisk utrustning i undervisningslokaler, inredning, inköp-samordnare, Lucat-ansvarig, EvaSys admin, HLR och brandskydd.

Webbredaktör
Caroline Flyjer
046-222 91 15
Rum: P123
caroline.flyjer [at] psy.lu.se

Extern webb, marknadsföringsmaterial, institutionsstyrelsens protokoll.

Skyddsombud
Eva Torkelson
046-222 91 19
Rum: O 302
eva.torkelson [at] psy.lu.se

Arbetsmiljöfrågor

 

Forskarutbildningen kontakt

 

Fristående kurser kontakt

 

Psykologprogrammet kontakt

 

Psykoterapeutprogrammet kontakt

 

Beteendevetenskapligt kandidatprogram kontakt

 

Master programme contact

 

 

Psykoterapimottagningen kontakt

 

 

Avdelningar


Arbets- och organisationspsykologi

Roger Persson
046-222 87 56
Roger.Persson [at] psy.lu.se

Klinisk psykologi

Lars-Gunnar Lundh
046-222 36 47
Lars-Gunnar.Lundh [at] psy.lu.se

Kognition

Sverker Sikström
046-222 87 55
Sverker.Sikstrom [at] psy.lu.se

Neuropsykologi

Magnus Lindgren
046-222 30 62
Magnus.Lindgren [at] psy.lu.se

Personlighets- och socialpsykologi

Martin Bäckström
046-222 01 79
Martin.Backstrom [at] psy.lu.se

Utvecklingspsykologi

Elia Psouni
046-222 85 03
elia.psouni [at] psy.lu.se

 

Nätverk


Experimentell emotionsforskning

Åse Innes-Ker
046-222 33 96
Ase.Innes-Ker [at] psy.lu.se

Forensisk psykologi

Mats Dahl
046-222 87 61
Mats.Dahl [at] psy.lu.se

Idrotts- och motionspsykologi

Sofia Bunke
046-222 15 37
Sofia.Bunke [at] psy.lu.se

Lund University Creativity Knowledge

Farida Rasulzada
046-222 87 41
Farida.Rasulzada [at] psy.lu.se

Medvetande och anomalistisk psykologi, CERCAP

Etzel Cardeña
046-222 87 70
Etzel.Cardena [at] psy.lu.se

Perceptuell informatik

Geoffrey Patching
046-22 23 321
Geoffrey.Patching [at] psy.lu.se

Social kognition

Fredrik Björklund
046-222 87 75
Fredrik.Bjorklund [at] psy.lu.se

Nätverket för forskning kring prestation under stress

Simon Granér
046-222 87 76
Simon.graner [at] psy.lu.se

Sidansvarig:

Kontakt

Postadress
Institutionen för psykologi
Box 213
221 00  LUND

Besöksadress
Allhelgona Kyrkogata 14 O, 14 M
och
Paradisgatan 5 P
223 50  Lund

Fakturaadress
Institutionen för psykologi
Box 188
221 00  Lund

Telefax
046-222 42 09

Internpost
Hämtställe 31

Kostnadsställe
253099

Organisationsnr
202100 3211

Momsreg.nr /VAT-nr
SE202100321101

Plusgiro 1 56 50-5
Bankgiro 5051-4728

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se