Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Delta i studier

Om du vill delta i våra studier kontakta Emma Bäck, emma.back@psy.lu.se

Vem eller vilka är ansvariga för projektet?
Detta projekt är finansierat av Vetenskapsrådet (www.vr.se) och vi som är delaktiga är forskare från statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, psykologiska institutionen vid Lunds universitet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, och psykologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Om Oss

Hur är detta projekt finansierat?
Detta projekt är finansierat av vetenskapsrådet som är en statlig myndighet som ger stöd till grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Hur lång tid tar det?
Olika studier beräknas ta olika lång tid. Experiment på plats beräknas ta ca 45 minuter och webbenkäten beräknas ta ca 30-40 minuter.

Vad händer om jag vill avbryta mitt deltagande?
Ingenting. Att delta är frivilligt och du kan när som helst utan några som helst konsekvenser avbryta.

Får jag ersättning?
Som tack för medverkan ersätts alla deltagare i projektet med 1-2 trisslotter beroende på vilken studie det gäller.

Vem får delta?
Vi söker olika deltagare till olika studier. Om du är intresserad av att delta i en studie ber vi dig kontakta oss.

Hur kommer mina uppgifter att skyddas?
Deltagarnas integritet och sekretess är mycket viktigt. För deltagare som medverkar i den nätbaserade undersökningen beställs namn och – adressuppgifter från SPAR (Statens Person och Adress Register). Dessa uppgifter lagras i tre månader från och med beställningsdatum. Uppgifterna krypteras och lösenordsskyddas på en separat hårddisk under dessa tre månader. Efter detta raderas alla personuppgifter. Data som samlas in inom projektet kommer även den att sparas i en krypterad och lösenordsskyddad fil på en separat hårddisk. Det är endast forskarna som medverkar i projektet som kommer att ha tillgång till datan.

I slutet av webbenkäten ombeds deltagarna uppge sin email-adress. Detta är enbart för att vi ska kunna skicka ersättning i form av två elektroniska trisslotter. E-mail adressen sparas separat från enkät-svaren och raderas när ersättningen skickats ut.

All data analyseras på gruppnivå och ingen enskild individs svar kommer kunna spåras. Alla som arbetar i detta projekt har tystnadsplikt. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204).

Hur får jag information om projektets resultat?
Resultat från projektet kommer att publiceras i vetenskapliga, granskade tidskrifter och på vetenskapliga konferenser. All data presenteras på gruppnivå. Det innebär också att enskilda deltagare inte kan få ta del av sina egna individuella resultat. Om du vill ta del av de resultat som publiceras ber vi dig kontakta oss.

Kan företag använda sig av data insamlade i projektet?
Den data som samlas in är endast avsedd för forskning. Det är bara forskare involverade i detta projekt som kommer att få tillgång till resultaten. Detta betyder att inga företag eller övriga myndigheter kommer att ha tillgång till det.

Vita blommor

Kontakt

Emma Bäck
Emma Bäcks forskning
Emma.Back [at] psy.lu.se

Hanna Bäck
Hanna Bäcks forskning
Hanna.Back [at] svet.lu.se

Henry Montgomery
hmy [at] psychology.su.se

Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00  LUND
Telefon: 046-222 00 00
webb [at] psy.lu.se